Wij hebben een 2de locatie!

Arthrokinetische benadering

Arthrokinetische benadering is een milde manueel therapeutische behandelmethode waarbij spiertesten gebruikt worden om gewrichtsdysfuncties op te sporen en waarbij spierdysfuncties gecorrigeerd worden d.m.v. milde gewrichtsmobilisaties. De geteste spieren reageren bij een gewrichtsdysfunctie vertraagt omdat de gewrichtsreceptoren die zich in het synoviale gewricht bevinden “foutieve“ informatie afgeven aan de spieren.
De gewrichtsmobilisaties kunnen o.a. zijn oscillerende bewegingen, weerstand geven aan een bepaalde beweging, milde manipulaties van het gewricht en eindstandig het desbetreffende gewricht licht mobiliseren.
Ik heb de ervaring dat de therapie het meest resultaat geeft in de (sub)acute fase van klachten aan de wervelkolom.

Indicaties:

 • combinatie van pijn, spierzwakte en hypomobiliteit (lokaal in beweging segment)

Contra-indicaties:

 • als de patiënt om wat voor reden dan ook aanwijzingen niet begrijpt
 • fracturen
 • tumoren
 • infecties
 • langdurig gebruik van corticosteroïden
 • osteoporose

Oorzaken voor "spierzwakte" zijn bijvoorbeeld:

 • inactiviteit
 • immobilisatie
 • spierkracht
 • verstoring van de zenuwgeleiding
 • verkorting van spier, zenuw, huid